02-04-12

De burger wordt door de 'partij van de burger' misleid...

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpgDe woorden van Turtelboom inzake de politieke doelstellingen die zij met de Open VLD (Vlaamse liberalen) zogezegd nastreeft, klinken hol.  Zij staan haaks op wat er in werkelijkheid gebeurt.  Dat geldt zeker voor het
gevangenisbeleid.


In de gevangenis van Turnhout is er bijvoorbeeld slechts plaats voor
120 gevangenen terwijl er het nu 210 zijn.  De meeste gevangenen bevinden zich met 3 op een cel die slechts voor 2 personen bedoeld is.

Zoals het geval was met Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem (kanker-,
nier', hart- en diabetespatiënt), die reeds 2 maanden lang in voorhechtenis zit in de gevangenis van Turnhout en die, met de goedkeuring van de justitieminister, langzaam maar zeker wordt vermoord, moeten zij op een matras op de grond slapen.

Minister Turtelboom die met een 'totaal-aanpak' zwaait, liet sinds haar aanstelling tot justitieminister, ook de electronische enkelbanden voor gevangenen, in een schuif van het ministerie van justitie liggen.  

In tegensteling tot wat de minister zegt, wordt de overbevolking in de
belgische gevangenissen geenszins bestreden en komen er steeds
gevangenen bij.  

De Open VLD legt, zoals alle extreem-rechtse partijen, uitsluitend de nadruk op de 'veiligheid' in onze samenleving waarmee zij bedoelt dat zij voor een keiharde onderdrukking en meer gevangenissen kiest.  Voor sociale gerechtigheid en menselijkheid is er voor deze 'partij van de burger' geen plaats.   Het is geen toeval dat Turtelboom's broer aan het hoofd staat van een miljardenimperium.

------

'Overbevolking gevangenis vereist totaalaanpak'


Minister van Justitie Annemie Turtelboom kondigt een totaalaanpak aan
om de overbevolking van onze gevangenissen tegen te gaan. Buitenlandse
gevangenen zullen vaker hun straf uitzitten in het land van herkomst,
er komen extra plaatsen en er wordt ingezet op meer elektronisch
toezicht.

“De overbevolking van de gevangenissen kan enkel worden opgelost met
een totaalaanpak”, stelde Annemie Turtelboom in de Commissie Justitie
van Kamer en Senaat. De minister kondigde aan dat er dit jaar 250
cellen bijkomen. In de gevangenis van Sint-Gillis zijn honderd nieuwe
plaatsen bijna klaar. Daarnaast komen er nog plaatsen bij in Wortel
(116), Turnhout (74) en Hoogstraten (15), terwijl er in Verviers 58
plaatsen verdwijnen. Het is de bedoeling dat het aantal cellen stijgt
van 9.262 eind 2011, over 9.511 eind dit jaar, naar 10.969 eind 2014.

In de gevangenissen zitten momenteel 3.800 mensen in voorlopige
hechtenis. Door elektronisch toezicht voor hen mogelijk te maken kan
dit aantal omlaag. Annemie Turtelboom wil ook een eind maken aan de problemen bij het mobiele team voor elektronisch toezicht, waar een
hoog ziekteverzuim is. De huidige dertien personeelsleden worden
vervangen door dertien nieuwe contractuelen. De eerste zeven starten
in april.

Wat de buitenlandse gedetineerden betreft, is er een akkoord met
Marokko om in de komende weken tien Marokkaanse gedetineerden hun
straf in eigen land te laten uitzitten. Het gaat om de eerste
gevangenen die in het kader van het akkoord tussen België en Marokko
naar hun thuisland worden gebracht. In totaal komen 190 dossiers
daarvoor in aanmerking. Er bestaan gelijkaardige bilaterale
overeenkomsten met Albanië, Kosovo, Dominicaanse Republiek,
Democratische Republiek Congo en Brazilië, die nog in de komende
maanden geratificeerd moeten worden door het parlement. Er wordt ook
onderzocht of er een akkoord kan afgesloten worden met andere landen,
zoals Algerije. Annemie Turtelboom rekent er tevens op dat het
EU-kaderbesluit over de overbrenging van EU-gevangenen naar het land
van herkomst snel wordt omgezet door landen die dat nog niet gedaan
hebben, waaronder België. Er zitten vandaag 598 EU-burgers in de
Belgische gevangenissen.

Tenslotte horen 1.100 geïnterneerden volgens minister Turtelboom niet
thuis in gewone arresthuizen en strafinstellingen. In de loop van 2014
moeten de forensische psychiatrische centra in Antwerpen en Gent in
gebruik genomen worden (in totaal 452 plaatsen).

http://openzone.be/openzone/Default.aspx?nid=4c86670e-cc9...

Kopie: guy.verhofstadt.europarl.europa.eu (VLD), pensioenminister.be (VLD),Fm_ Infojust Functional_mailbox  (minister Turtelboom), klachten.vlaamseombudsdienst.be, eerstekamer.nl, postbus@kabinetderkoningin.nl, freemetro.be, telegraaf.nl, nu.nl, Redactie Het Vrije Volk, Liga Voor Mensenrechten <info@mensenrechten.be>, luk vervaet 

Datum: 2 april 2012 11:56

De commentaren zijn gesloten.