11-05-12

Turtelboom: megadatabank

God.ziet.u.jpgTurtelboom belooft een megadatabank 'JustX' voor Justitie.  Belanden de gegevens over criminele feiten die door autoriteiten begaan of goedgekeurd worden, ook in deze megadatabank ?  En wie kontroleert of er geen misbruik wordt gemaakt van deze gegevens ?

-----

'Turtelboom belooft megadatabank 'JustX' voor Justitie'

8 mei 2012, 07:38

Nog deze legislatuur krijgt Justitie een megadatabank met alle juridische gegevens. Dat schrijft De Tijd op basis van een plan dat minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld, foto) dinsdag voorstelt.

Sinds de regering in 2007 de stekker trok uit het prestigieuze informaticaproject 'Phenix', dat de computernetwerken van Justitie uit hun as moest doen herrijzen, is het wachten op een volwaardig alternatief.

Uiterlijk in 2014

Turtelboom wil nu uiterlijk in 2014 'JustX' uitbouwen. Dat wordt een grote kruispuntbank, naar het voorbeeld van die in andere sectoren, zoals het 'eHealth'-platform in de gezondheidszorg. Rechters, aanklagers, advocaten, politiemensen en alle andere actoren die bij een gerechtelijk dossier betrokken zijn, zullen de databank kunnen voeden en raadplegen.

Behalve de naam, het rijksregisternummer, het adres en andere algemene identiteitsgegevens van de betrokken personen moeten ook alle elementen van elk juridisch dossier in de databank komen, zoals de processen-verbaal van de politie, de conclusies van de advocaten, het vonnis, een eventueel arrest, uitvoeringsbesluiten voor de gevangenissen, enzovoort.

Ook andere diensten, zoals de fiscus, die de gegevens nodig hebben om hun werk te doen, zullen de databank mogen gebruiken, staat te lezen in het strategisch plan van minister Turtelboom.

Voor dit jaar is 2 miljoen euro uitgetrokken, volgend jaar wordt dat nog eens 2,2 miljoen euro.

 

http://www.zita.be/nieuws/binnenland/1792876_turtelboom-belooft-megadatabank-justx-voor-justitie.html

18:08 Gepost door De Clerck junior in Actualiteit, Justitie, megadatabank, Minister Turtelboom | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Alles wijst er op dat België steeds meer en meer naar een 'democratische' dictatuur afglijdt.

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de tal van repressieve maatregelen tegenover de vzw Werkgroep Morkhoven die in 1998 de kinderpornozaak Zandvoort onthulde.
De correctionele rechtbank van Turnhout, legde Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem vier jaar geleden een spreekverbod met de pers op terwijl deze hem jarenlang ongestraft door het slijk mocht sleuren.
Vervloesem heeft ook een contactverbod met Jan Boeykens en prinses J. de Croÿ, respectievelijk voorzitter en onder-voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven; kreeg een verbod om de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven)te contacteren; kreeg het verbod opgelegd om deel uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden; kreeg een reisverbod en mag al wekenlang geen brieven van zijn dochter, kleindochter en vrienden ontvangen.
Dat laatste wordt blijkbaar door minister Turtelboom die terzake werd ingelicht, aanvaardt. Turtelboom negeert hiermee de basiswet voor het gevangeniswezen die stelt dat de gedetineerde (en dus zeker mensen die enkel in voorhechtenis zitten), het recht heeft om contacten met de buitenwereld te onderhouden (http://www.belgopocket.be/nl/content/gevangenis).

Alsof dit nog niet genoeg is, werd de domeinnaam van de website 'Droit Fondamental' van prinses de Croÿ enkele dagen geleden gestolen waardoor de informatie over de kinderporno-netwerken, de vervolging van Marcel Vervloesem en tal van andere dossiers niet meer weer te vinden zijn via de zoekrobot Google.
De prinses diende nieuwe email-adressen aan te maken en stelt thans vast dat de mails naar haar zuster en vrienden geblokkeerd worden.
Enkele weken geleden ondervond Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens ook opnieuw problemen met Facebook.

Vervloesem zit nu reeds maandenlang in voorhechtenis in de gevangenis van Turnhout terwijl hij kanker-, nier-, hart- en diabetespatiënt is en zopas wegens infecties en hartproblemen op de Dienst Intensieve Zorgen van het Elisabeth Ziekenhuis te Turnhout belandde alwaar hij gedurende vijf dagen met een ijzeren ketting aan het ziekenhuisbed werd vastgeklonken.

Terwijl het gerechtelijk onderzoek zijn onschuld aantoonde en de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank voor zijn vrijlating pleitte, beslisten de rechters van de Raadkamer van Turnhout die hem ook gedurende 11 jaar lang naar aanleiding van de kinderpornozaak Zandvoort vervolgden, dat hij op basis van klaarblijkelijk onjuiste verklaringen, verder achter de tralies moet blijven. Zij spreken al vier maanden lang over een psychiatrisch rapport dat zogezegd moet uitmaken of Vervloesem's aanklager Dimitri V., 'wel geloofwaardig is'.

De gerechtelijke overheid heeft gisteren laten verstaan dat er een einde moet komen aan het sadistische spelletje van de Turnhoutse rechters. Zij vindt blijkbaar dat de Turnhoutse rechters overdrijven met het psychiatrische rapport van Dimitri V. waartoe op 13.2.2012 opdracht was gegeven en dat tijdens de zitting van de Raadkamer van 26.4.2012 eindelijk ter beschikking was maar dat, zoals gisteren opnieuw het geval was, 'nog niet aan het dossier kon gevoegd worden'.
Het is echter niet duidelijk of de gerechtelijke overheid de Turnhoutse rechters ook aanmaant om nu eindelijk rekening te houden met de resultaten van het gerechtelijke onderzoek; met het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank; met de ontlastende stukken en getuigenissen en met de pleidooien en overtuigingsstukken van Vervloesem's advocaat.

De vzw Werkgroep Morkhoven liet justitieminister Turtelboom inmiddels weten dat de Hoge Raad voor de Justitie (ook wel de 'waakhond van de Justitie' genoemd), enkele jaren geleden vaststelde dat de ontlastende stukken uit Vervloesem's strafdossier te Turnhout verdwenen en dat er ook nu weer een belangrijk ontlastend document uit het Turnhoutse onderzoeksdossier verdween.
Het gaat hier namelijk om de gesprekken die Dimitri V. op zijn GSM opnam om aan te bewijzen dat hij het 'slachtoffer werd van sexueel misbruik'.
Alhoewel deze gesprekken aantoonden dat Dimitri V. gelogen had in zijn verklaringen tegenover Het Nieuwsblad (dat haar bronnen nooit natrekt) en de politie, werd de GSM aan Dimitri V. teruggegeven.
Is het misschien de bedoeling om Vervloesem slechts op basis van enkele gezegdes en een psychiatrisch rapport waarin sprake is van een 'weerloos slachtoffer dat werd misbruikt', als 'recidivist' te kunnen veroordelen ?
Alles wijst in die richting en in dat geval moet er opgetreden worden.
Het is immers onaanvaardbaar dat ambtenaren binnen de Justitie fraude plegen in gerechtelijke dossiers.
Het Belgische Strafwetboek (art. 193-212) legt voor feitelijke en wettelijk bewezen valsheden in geschrift (substituut procureur des Konings H. RASKIN, namens procureur des Konings Marc Rubens in een dagvaarding, authentieke akte) straffen tot vijftien jaar gevangenis op als de dader een openbaar ambtenaar is en tot tien jaar voor andere daders. De gebruiker van valse stukken wordt gestraft alsof hij de dader van de valsheid is. Méér dan vijf jaar, dat betekent dat de straf onder de categorie van de criminele straffen valt en de feiten onder de categorie van de misdaden. Die moeten in principe voor een volksjury (assisenhof) komen. In de praktijk zal de zaak gecorrectionaliseerd worden, dat wil zeggen door aangenomen verzachtende omstandigheden zal de zaak voor een correctionele rechtbank komen die straffen tot vijf jaar kan uitspreken, alsook alle mogelijke schadevergoedingen en verbeurdverklaringen.

Minister Turtelboom stelt dat de Justitie 'sneller en efficienter moet werken om de overbevolking in de gevangenissen terug te dringen'. Daar bljkt echter niets van waar te zijn.
In de gevangenis van Turnhout, waar dat Vervloesem, met medeweten van Turtelboom die volledig werd ingelicht, nu bijna 5 maanden in voorhechtenis zit, zijn er momenteel 210 in plaats van 120 gedetineerden en de toestand is er zo ernstig dat een deel van de gedetineerden op matrassen op de grond moet slapen.

De vzw Werkgroep Morkhoven contacteerde herhaaldelijk justitieminister Turtelboom en het Europees Comité ter Preventie van Folteringen dat zopas een bezoek bracht aan de gevangenis van Vorst, waar dat gedetineerden tevens in mensonwaardige omstandigheden leven. Zij ontving echter geen antwoord.

De Werkgroep is van mening dat de gevangenis van Turnhout moet gesloten worden omdat de manier waarop mensen er zijn opgesloten, een gevaar betekent voor de volksgezondheid en in strijd is met de Belgische en europese gezondheidsvoorschriften.

In België zijn er momenteel 11.200 gedetineerden en de Belgische Staat was zelfs verplicht om, op kosten van de Belgische belastinsgbetaler, een deel van zijn gevangenen naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg te deporterenen.

Minister Turtelboom en de Open VLD willen echter nog meer gevangenen die onder het mom van 'gevangenen hebben recht op werk', gratis ter beschikking van de grote bedrijven worden gesteld.
Zij kondigden de bouw van nieuwe gevangenissen en de aanwerving van 1.000 nieuwe cipiers aan. Het Koninkrijk der Belgen wordt langzaam het Koninkrijk der Gevangenen...

----------------------

'Minister denkt aan verbod Sharia4Belgium'
Justitieminister Annemie Turtelboom (Open Vld) werkt momenteel aan een voorontwerp van wet om efficiënt op te treden tegen de salafistische organisatie Sharia4Belgium. Dat zegde ze zopas in de Kamer aan Michel Doomst (CD&V). Die wilde weten of Turtelboom Sharia4Belgium wil laten verbieden.

Of het effectief tot een verbod komt is nog niet duidelijk. "Ik werk aan een voorontwerp over dit probleem, maar ik wil niet over één nacht ijs gaan. We moeten nagaan hoe de vrijheid van vereniging zich verhoudt tot het stimuleren van terroristische activiteiten. We bestuderen momenteel hoe het buitenland omgaat met groepen als Sharia4Belgium en onder welke voorwaarden de ons omringende landen dit soort groepen verbieden", zegde Turtelboom.
"In ieder geval zullen er in het voorontwerp specifieke straffen staan voor het openbaar aanzetten tot terroristische activiteiten, voor recrutering en opleiding van terroristen."

http://www.vandaag.be/binnenland/95045_minister-denkt-aan-verbod-sharia4belgium.html

JDW - Foto: Sarah Van den Elsken

-----------------------

Laat u niet muilkorven door het Belgische repressie-apparaat ! Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 134, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (België)

Het nieuwe adres van 'Droit Fondamental' van prinses de Croÿ is http://fondationprincessedecroy.morkhoven.org/ (zolang deze link, binnen het kader van de wereldwijde 'strijd tegen het terrorisme' die iederéén het zwijgen moet opleggen, niet gedesactiveerd wordt).

Gepost door: Yves | 11-05-12

De commentaren zijn gesloten.