20-03-13

Jan Poels: 'hervormingen justitie'

Jan.Poels.jpg

Door Annemie TurtelboomJan Poels op 27 februari 2012
Inhoud: Orde van Vlaamse BaliesMagistraat

 

 

 

 

De heer Jan Poels, kabinetschef bij het ministerie van Justitie stelt dat de grootste uitdaging aan de zijde van minister Turtelboom erin bestaat om de hervormingen van Justitie mee tot een goed einde te brengen.

Hij geeft aan dat de hervormingen van Justitie veel verandering en aanpassing vragen. Het feit dat de minister geen juriste is, maar wel economiste, zal kunnen helpen in het doorvoeren van de hervormingen op een rationele wijze.

http://www.advocatennet.be/videos/onrust-bij-justitie-prioritaire-hervormingen-in-kaart-gebracht-door-jan-poels-kabinetschef-justitie/a868

19:15 Gepost door De Clerck junior | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-03-13

Jonathan Jacob: Procureur Dams biecht alles op aan Turtelboom

turtelboom1.jpg

Archief

28 februari 2013

Procureur Dams biecht alles op aan Turtelboom

Terwijl minister Turtelboom zich opmaakte voor de grote hervorming van justitie, die ze morgen voorlegt op de ministerraad, koos procureur Dams haar uit voor zijn explosieve biecht. Dat blijkt uit een reconstructie van de magistratensaga, die De Tijd kon maken.

Antwerpse magistraten maken vreemde bokkensprongen. Procureur des Konings Herman?Dams ontkende vrijdagavond in de tv-studio van ‘Terzake’ nog staalhard dat hij tussenkwam in de zaak-Jonathan Jacob, drie jaar geleden, in de uren voor de twintiger stierf in een politiecel in Mortsel. Maar de volgende dag hing hij al aan de telefoon om op te biechten dat hij dat wél deed. En vreemd genoeg koos hij minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) om alles op te biechten. ‘Ik moet u iets vertellen dat ik nooit eerder heb verteld, en dat ik beter wel had verteld’, begon de opmerkelijke biecht. Dams bekende dat hij achter de rug van de bevoegde magistrate ook zelf instructies had gegeven, in de uren voor de dood van Jonathan Jacob.

’s Anderdaags al, zondag, belde Turtelboom met haar kabinetschef, Jan Poels, in een vorig leven procureur van Turnhout. De cruciale informatie moest zo snel mogelijk worden doorgespeeld aan het parket-generaal van Antwerpen. En dat gebeurde via de rechterhand van de procureur-generaal, Patrick Vandenbruwaene. Die vroeg Poels de informatie ook op mail te zetten.

Zo belandde de explosieve informatie maandag op het bureau van procureur-generaal Yves Liégeois. Die kon zijn ogen niet geloven. Maar hij kon Dams al enkele uren later zelf confronteren met de achtergehouden gegevens. De twee magistraten zagen elkaar later op de dag bij de voorstelling van het jaarverslag van de Nationale Bank in Antwerpen. De procureur bekende, opnieuw.

Eerder dan discreet het onderzoek naar de rol van het parket te heropenen belegde Liégeois dinsdagochtend een persconferentie. En eerder dan beknopt mee te delen dat het onderzoek heropend werd, sprak Liégeois al over een ‘bijzonder ernstige aangelegenheid’, terwijl de verhoren en confrontaties van alle betrokkenen nog moesten gebeuren. Maar het is al lang geen geheim meer dat Dams en Liégeois moeilijk door eenzelfde deur kunnen. Dat bleek al uit de mails en andere getuigenissen in ‘diamantgate’, de openlijke ruzie tussen het parket van eerste aanleg en het parket-generaal over de aanpak van de diamantfraudes.

En alsof de explosieve persconferentie dinsdagochtend niet volstond om het Antwerpse gerecht op zijn grondvesten te doen daveren, heropende Liégeois diezelfde namiddag ook nog eens ‘diamantgate’. Louter toevallig, luidt het. Maar toch. Tegen Peter Van Calster, de substituut-procureur die tot vorig jaar de diamantfraudes vervolgde, werden nog eens drie nieuwe strafdossiers geopend, evenals een tuchtonderzoek.

Van dat laatste was minister Turtelboom niet op de hoogte. De diamantoorlog was na een jaar eindelijk bedaard, maar met de drie nieuwe strafonderzoeken wordt het vuur nog maar eens aan de lont gestoken. Terwijl het parket van Antwerpen - en zeker de financiële sectie - al zo zwaar geleden had onder de aanslepende affaire. Zeker als de gerechtelijke onderzoeken tot een proces leiden, dreigt de geviseerde aanklager Van Calster nog explosieve feiten bekend te maken.

In het oog springt vooral dat een van de drie nieuwe onderzoeken tegen Van Calster te maken heeft met een rechtszaak die de echtgenote van Liégeois zelf voert tegen Yves Desmet, de hoofdredacteur van de krant De Morgen. Van Calster zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan de advocaat van de hoofdredacteur. Dat was de aanleiding tot een gerechtelijk onderzoek naar schending van het beroepsgeheim.

In de Wetstraat wordt met lede ogen aanzien hoe de Antwerpse magistraten bokkensprongen maken. En dat terwijl minister Turtelboom morgen eindelijk de grote hervorming van justitie zal laten goedkeuren door de ministerraad.

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Procur...

 

Archief: 'Turtelboom steunt beleid van procureur Dams'

Turtelboom1a.jpg

Zoals Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens in zijn brief van 18.3.2013 aan de Beleidscel van de Eerste Minister nogmaals mededeelde, is er nog altijd geen einde gekomen aan de reeds 3 maanden durende terreur tegenover twee gezinnen met minderjarige kinderen uit Herentals.
Dat komt omdat justitieminister Turtelboom (Open VLD) zich achter het 'principe van de scheiding der machten' verschuilt. Dat bleek uit de mededeling van Turtelboom's kabinetsattaché van 7.2.2013.
De Minister benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat nalaat om in deze zaak op te treden, tot kabinetschef en stelde onlangs dat de aandacht die de Antwerpse procureur Herman Dams voor kleine criminaliteit wil hebben, 'perfect in lijn is met het nationaal veiligheidsplan alhoewel dit niet wil zeggen dat een parket ook onverminderd prioriteit moet geven aan de grote belangrijke criminaliteitsproblemen.'

---- 

14/1/2013

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) staat volledig achter de Antwerpse procureur Herman Dams. Die had dit weekend gezegd dat hij meer aandacht wil hebben voor kleine criminaliteit, omdat de mensen daar meer wakker van liggen. Hij riep burgers ook op om sneller verdachte zaken te melden bij de politie.

"De aanpak van het parket van Antwerpen is perfect in lijn met het nationale veiligheidsplan", zegt Turtelboom. "Veiligheid is een hoeksteen en een verantwoordelijkheid van iedereen van ons en dat is ook altijd een hoeksteen geweest van onze politiehervorming."

"Dat wil natuurlijk niet zeggen dat een parket onverminderd ook prioriteit moet geven aan de grote fraudezaken en aan de grote belangrijke criminaliteitsproblemen", voegt de minister daaraan toe.

Kritiek

De uitspraken van Dams hadden heel wat kritiek uitgelokt bij Groen en bij de SP.A. Volgens SP.A-voorzitter Bruno gaan de uitspraken van Dams in tegen het federale beleid.

Belga

"De regering heeft beslist om voor het eerst in decennia echt de witteboordencriminaliteit aan te pakken. Het gaat niet op om het ene vuil -de kleine criminaliteit- op straat op te ruimen en het grote vuil -de drugstrafiek en grote fraude- te laten liggen."

Tobback verwacht van Turtelboom dat zij in het overleg met de procureurs-generaal duidelijk maakt dat de grote criminaliteit een prioriteit blijft. De voorzitter van SP.A vindt het ook verbazingwekkend dat "een van de cruciale partners in de strijd tegen de witteboordencriminaliteit op zijn minst de perceptie creëert dat de aanpak hiervan voor het parket van Antwerpen niet prioritair is".

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.1524445

13-03-13

Turtelboom: "Weinig gevaar dat Trabelsi vrijkomt"

turtelboom1.jpg

Het principe van de scheiding der machten:

'Wij hebben al drie keer gevraagd om die schorsing in te trekken om Trabelsi te kunnen uitleveren'

---

"Er is weinig kans dat Nizar Trabelsi vervroegd zal vrijkomen. Hij vroeg het al vier keer bij verschillende raadkamers en die hebben het allemaal geweigerd." Dat zegde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) zopas in de Kamer aan Theo Francken (N-VA).

 

Ex-voetballer Trabelsi (41) heeft een straf van tien jaar uitgezeten voor terroristische activiteiten. Hij wilde o.a. een aanslag plegen op de Navobasis in Kleine Brogel. De VS willen zijn uitlevering om hem ook daar te vervolgen voor terroristische activiteiten. Einde 2011 werd beslist om Trabelsi uit te leveren. In afwachting van zijn uitlevering blijft hij in de cel.

Mensenrechtenhof

Turtelboom: "De beslissing van einde 2011 om Trabelsi uit te leveren aan de VS blijft nog altijd van kracht. Maar ze werd op 6 december 2011 geschorst door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Wij hebben al drie keer gevraagd om die schorsing in te trekken om Trabelsi te kunnen uitleveren, maar dat werd geweigerd. Het is nu wachten op een beslissing ten gronde van het Europees Hof."

Turtelboom zegde dat er ook nog een beroep van Trabelsi bij de Raad van State loopt om de uitlevering aan de VS te vernietigen. "Maar daar is nog geen advies van de auditeur".

Op beide arresten moet worden gewacht vooraleer een eventuele uitlevering kan gebeuren.

JDW

http://www.vandaag.be/binnenland/119806_turtelboom-weinig-gevaar-dat-trabelsi-vrijkomt.html

18:39 Gepost door De Clerck junior in Actualiteit, Minister van Justitie, Trabelsi, Turtelboom | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Turtelboom benoemt de rechters

De minister van Justitie heeft deze eeuw 76 keer geweigerd om iemand tot rechter te benoemen nadat die door de Hoge Raad voor Justitie was voorgedragen. "Maar het is voor de eerste keer dat dit gebeurt omdat de kandidaat-rechter geen blanco strafregister heeft". Het ging om een kandidaat-rechter in... Antwerpen. Dat zegde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) zopas in de Kamer aan Sonja Becq (CD&V) en Kristien Vanvaerenbergh (N-VA).

 

Aanleiding was het voorstel van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) om een rechter in het Vlinderpaleis te benoemen, terwijl de man in het verleden was veroordeeld voor enkele verkeersinbreuken, waaronder een vluchtmisdrijf, zij het tot de minimumstraf en dan nog deels met uitstel. Het ging om een advocaat uit Brugge.

Kandidaat-rechters moeten hun kandidatuur naar de Minister van Justitie sturen. Die bundelt ze en zendt ze naar de Hoge Raad voor Justitie. Die onderzoekt dan alle kandidaturen en draagt iemand voor aan de minister van Justitie. Die moet die kandidaat vervolgens benoemen, maar ze kan ook weigeren. Dan gaat het dossier opnieuw naar de Hoge Raad voor Justitie.

Twee keer geweigerd

Die HRJ stelde de Brugse advocaat tot twee keer voor. Maar minister van Justitie Annemie Turtelboom wilde hem niet benoemen omdat hij een strafregister had. De HRJ vond dat geen probleem "omdat een blanco strafregister geen vereiste is om rechter te worden" (sic) en hij stelde de man opnieuw voor. Turtelboom weigerde opnieuw op 20 september 2012. De advocaat stapte naar de Raad van State om de weigeringsbeslissing van Turtelboom te schorsen, maar de Raad gaf Turtelboom gelijk.

Turtelboom zegde dat zij vond dat kandidaat-magistraten een onberispelijke levenswandel moeten hebben en de burgerlijke en politieke rechten moeten genieten. "Ook dàt staat in de wet. Het was de enige keer dat een kandidaat-rechter werd geweigerd omdat hij geen blanco strafregister had."

Voortaan: onderzoek vooraf

Momenteel heeft de Hoge Raad voor Justitie geen inzage in het strafregister van kandidaat-rechters en Van Vaerenbergh wilde dat veranderen. Maar daar was Turtelboom niet voor. "Het zou de privacy van de kandidaten schenden. Maar ik heb wel aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie gevraagd om voortaan vooraf bij alle kandidaat-rechters na te gaan of ze een blanco strafregister hebben. Nu doet de FOD Justitie dat alleen achteraf bij de kandidaat die wordt voorgedragen.

De minister zegde nog dat zij in de toekomst dit (blanco) strafregister aan het dossier van de bewuste kandidaat zal toevoegen. "En dan moet de HRJ maar oordelen of hij de man of vrouw kan voorstellen als rechter", zo luidde het nog.

JDW

http://www.vandaag.be/binnenland/119808_minister-weigerde-deze-eeuw-76-kandidaatrechters.html

18:33 Gepost door De Clerck junior in Actualiteit, Minister van Justitie, rechters, Turtelboom | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |