25-04-13

Justitie: Turtelboom tegen bijstand van een advocaat bij verhoren

turtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpg

 

'EU-richtlijn dreigt rechtssysteem op zijn kop te zetten'

24/04/13  - Bron: Belga

Zowel in de Senaat als bij minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) is er grote ongerustheid over de gevolgen van een nakende Europese richtlijn voor het Belgische rechtssysteem. Die richtlijn zou de bijstand van een advocaat bij alle verhoren verplicht maken. "Dat zal ons systeem op zijn kop zetten", zei de minister in de Senaatscommissie Justitie bij de bespreking van het eindrapport over de evaluatie van de Salduz-wet.

 In de commissie toonden heel wat senatoren zich ongerust over de richtlijn. Minister Turtelboom zei dat België het enige land is dat voorbehoud gemaakt heeft tegen de richtlijn, maar wees erop dat er geen unanimiteit vereist is binnen de EU. Op een bepaald ogenblik had ze bijna een blokkeringsminderheid kunnen vormen, maar dat is vandaag niet meer het geval. Ze blijft intussen haar bilaterale contacten en de contacten met de Europese Commissie voortzetten. "Ik ben niet overtuigd over het nut van de richtlijn, die zeer ingrijpend zal zijn voor België. 

Maar Annemie Turtelboom is zich ook aan het voorbereiden op de mogelijke komst van de richtlijn. Zo is er reeds een aanbesteding gestart voor een onderzoek naar de impact van de richtlijn voor ons land. Op 16 mei wordt de opdracht gegund, kondigde ze aan. De minister wees er ook nog op dat de lidstaten drie jaar de tijd krijgen om de richtlijn om te zetten. Momenteel kan de minister nog niets doen omdat alle puzzelstukken Europees nog niet op hun plaats gevallen zijn.

Bijsturen

Het besluit van zowel het evaluatierapport van de wet door de Dienst Strafrechtelijk Beleid als van de justitieminister en de Senaatscommissie Justitie is dat de toepassing van de Salduz-wet ondanks de aanvankelijke vrees en scepsis goed verlopen is , maar er dient te worden bijgestuurd. Vanuit de oppositie waren er wel vragen naar de twee snelheden waarmee de wet werd toegepast en naar de werklast voor de politiediensten.

Het eindrapport formuleert een reeks aanbevelingen om de Salduz-wetgeving bij te sturen, onder meer naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 februari. Het gaat om een aantal punctuele wijzigingen voor onder meer niet-aangehouden verdachten, verkeersinbreuken, de vergezelling bij reconstructies, minderjaringen of audiovisuele opnames.

Verlenging arrestatietermijn 

Een globale hervorming van de Salduz-wet moet er volgens het eindrapport pas komen na de EU-richtlijn en nadat de fundamentele vraag over de richting van ons rechtssysteem is uitgeklaard. "Het is hoog tijd voor een fundamentele hervorming. Het niet vijf voor twaalf maar reeds vijf na twaalf", staat in het eindrapport. Bovendien is er nood aan een fundamentele hervorming van het systeem van de kosteloze rechtsbijstand opdat deze ook betaalbaar blijft voor de Belgische staat.

Het eindrapport pleit ook voor een verlenging van de arrestatietermijn van 24 uur naar 36 of 48 uur. Minister Annemie Turtelboom wees erop dat het bewuste grondwetsartikel wel voor herziening vatbaar verklaard werd, maar niet voor dat doel. Ze achtte de kans dus klein dat dit deze legislatuur nog zou gebeuren, maar de werkzaamheden kunnen voor haar reeds nu aangevat worden.

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1620929/2013/04/24/EU-richtlijn-dreigt-rechtssysteem-op-zijn-kop-te-zetten.dhtml

De commentaren zijn gesloten.