25-04-13

Justitie: Turtelboom tegen bijstand van een advocaat bij verhoren

turtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpgturtelboom4.jpg

 

'EU-richtlijn dreigt rechtssysteem op zijn kop te zetten'

24/04/13  - Bron: Belga

Zowel in de Senaat als bij minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) is er grote ongerustheid over de gevolgen van een nakende Europese richtlijn voor het Belgische rechtssysteem. Die richtlijn zou de bijstand van een advocaat bij alle verhoren verplicht maken. "Dat zal ons systeem op zijn kop zetten", zei de minister in de Senaatscommissie Justitie bij de bespreking van het eindrapport over de evaluatie van de Salduz-wet.

 In de commissie toonden heel wat senatoren zich ongerust over de richtlijn. Minister Turtelboom zei dat België het enige land is dat voorbehoud gemaakt heeft tegen de richtlijn, maar wees erop dat er geen unanimiteit vereist is binnen de EU. Op een bepaald ogenblik had ze bijna een blokkeringsminderheid kunnen vormen, maar dat is vandaag niet meer het geval. Ze blijft intussen haar bilaterale contacten en de contacten met de Europese Commissie voortzetten. "Ik ben niet overtuigd over het nut van de richtlijn, die zeer ingrijpend zal zijn voor België. 

Maar Annemie Turtelboom is zich ook aan het voorbereiden op de mogelijke komst van de richtlijn. Zo is er reeds een aanbesteding gestart voor een onderzoek naar de impact van de richtlijn voor ons land. Op 16 mei wordt de opdracht gegund, kondigde ze aan. De minister wees er ook nog op dat de lidstaten drie jaar de tijd krijgen om de richtlijn om te zetten. Momenteel kan de minister nog niets doen omdat alle puzzelstukken Europees nog niet op hun plaats gevallen zijn.

Bijsturen

Het besluit van zowel het evaluatierapport van de wet door de Dienst Strafrechtelijk Beleid als van de justitieminister en de Senaatscommissie Justitie is dat de toepassing van de Salduz-wet ondanks de aanvankelijke vrees en scepsis goed verlopen is , maar er dient te worden bijgestuurd. Vanuit de oppositie waren er wel vragen naar de twee snelheden waarmee de wet werd toegepast en naar de werklast voor de politiediensten.

Het eindrapport formuleert een reeks aanbevelingen om de Salduz-wetgeving bij te sturen, onder meer naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 februari. Het gaat om een aantal punctuele wijzigingen voor onder meer niet-aangehouden verdachten, verkeersinbreuken, de vergezelling bij reconstructies, minderjaringen of audiovisuele opnames.

Verlenging arrestatietermijn 

Een globale hervorming van de Salduz-wet moet er volgens het eindrapport pas komen na de EU-richtlijn en nadat de fundamentele vraag over de richting van ons rechtssysteem is uitgeklaard. "Het is hoog tijd voor een fundamentele hervorming. Het niet vijf voor twaalf maar reeds vijf na twaalf", staat in het eindrapport. Bovendien is er nood aan een fundamentele hervorming van het systeem van de kosteloze rechtsbijstand opdat deze ook betaalbaar blijft voor de Belgische staat.

Het eindrapport pleit ook voor een verlenging van de arrestatietermijn van 24 uur naar 36 of 48 uur. Minister Annemie Turtelboom wees erop dat het bewuste grondwetsartikel wel voor herziening vatbaar verklaard werd, maar niet voor dat doel. Ze achtte de kans dus klein dat dit deze legislatuur nog zou gebeuren, maar de werkzaamheden kunnen voor haar reeds nu aangevat worden.

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1620929/2013/04/24/EU-richtlijn-dreigt-rechtssysteem-op-zijn-kop-te-zetten.dhtml

19-03-13

Jonathan Jacob: Procureur Dams biecht alles op aan Turtelboom

turtelboom1.jpg

Archief

28 februari 2013

Procureur Dams biecht alles op aan Turtelboom

Terwijl minister Turtelboom zich opmaakte voor de grote hervorming van justitie, die ze morgen voorlegt op de ministerraad, koos procureur Dams haar uit voor zijn explosieve biecht. Dat blijkt uit een reconstructie van de magistratensaga, die De Tijd kon maken.

Antwerpse magistraten maken vreemde bokkensprongen. Procureur des Konings Herman?Dams ontkende vrijdagavond in de tv-studio van ‘Terzake’ nog staalhard dat hij tussenkwam in de zaak-Jonathan Jacob, drie jaar geleden, in de uren voor de twintiger stierf in een politiecel in Mortsel. Maar de volgende dag hing hij al aan de telefoon om op te biechten dat hij dat wél deed. En vreemd genoeg koos hij minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) om alles op te biechten. ‘Ik moet u iets vertellen dat ik nooit eerder heb verteld, en dat ik beter wel had verteld’, begon de opmerkelijke biecht. Dams bekende dat hij achter de rug van de bevoegde magistrate ook zelf instructies had gegeven, in de uren voor de dood van Jonathan Jacob.

’s Anderdaags al, zondag, belde Turtelboom met haar kabinetschef, Jan Poels, in een vorig leven procureur van Turnhout. De cruciale informatie moest zo snel mogelijk worden doorgespeeld aan het parket-generaal van Antwerpen. En dat gebeurde via de rechterhand van de procureur-generaal, Patrick Vandenbruwaene. Die vroeg Poels de informatie ook op mail te zetten.

Zo belandde de explosieve informatie maandag op het bureau van procureur-generaal Yves Liégeois. Die kon zijn ogen niet geloven. Maar hij kon Dams al enkele uren later zelf confronteren met de achtergehouden gegevens. De twee magistraten zagen elkaar later op de dag bij de voorstelling van het jaarverslag van de Nationale Bank in Antwerpen. De procureur bekende, opnieuw.

Eerder dan discreet het onderzoek naar de rol van het parket te heropenen belegde Liégeois dinsdagochtend een persconferentie. En eerder dan beknopt mee te delen dat het onderzoek heropend werd, sprak Liégeois al over een ‘bijzonder ernstige aangelegenheid’, terwijl de verhoren en confrontaties van alle betrokkenen nog moesten gebeuren. Maar het is al lang geen geheim meer dat Dams en Liégeois moeilijk door eenzelfde deur kunnen. Dat bleek al uit de mails en andere getuigenissen in ‘diamantgate’, de openlijke ruzie tussen het parket van eerste aanleg en het parket-generaal over de aanpak van de diamantfraudes.

En alsof de explosieve persconferentie dinsdagochtend niet volstond om het Antwerpse gerecht op zijn grondvesten te doen daveren, heropende Liégeois diezelfde namiddag ook nog eens ‘diamantgate’. Louter toevallig, luidt het. Maar toch. Tegen Peter Van Calster, de substituut-procureur die tot vorig jaar de diamantfraudes vervolgde, werden nog eens drie nieuwe strafdossiers geopend, evenals een tuchtonderzoek.

Van dat laatste was minister Turtelboom niet op de hoogte. De diamantoorlog was na een jaar eindelijk bedaard, maar met de drie nieuwe strafonderzoeken wordt het vuur nog maar eens aan de lont gestoken. Terwijl het parket van Antwerpen - en zeker de financiële sectie - al zo zwaar geleden had onder de aanslepende affaire. Zeker als de gerechtelijke onderzoeken tot een proces leiden, dreigt de geviseerde aanklager Van Calster nog explosieve feiten bekend te maken.

In het oog springt vooral dat een van de drie nieuwe onderzoeken tegen Van Calster te maken heeft met een rechtszaak die de echtgenote van Liégeois zelf voert tegen Yves Desmet, de hoofdredacteur van de krant De Morgen. Van Calster zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan de advocaat van de hoofdredacteur. Dat was de aanleiding tot een gerechtelijk onderzoek naar schending van het beroepsgeheim.

In de Wetstraat wordt met lede ogen aanzien hoe de Antwerpse magistraten bokkensprongen maken. En dat terwijl minister Turtelboom morgen eindelijk de grote hervorming van justitie zal laten goedkeuren door de ministerraad.

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Procur...

 

Archief: 'Turtelboom steunt beleid van procureur Dams'

Turtelboom1a.jpg

Zoals Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens in zijn brief van 18.3.2013 aan de Beleidscel van de Eerste Minister nogmaals mededeelde, is er nog altijd geen einde gekomen aan de reeds 3 maanden durende terreur tegenover twee gezinnen met minderjarige kinderen uit Herentals.
Dat komt omdat justitieminister Turtelboom (Open VLD) zich achter het 'principe van de scheiding der machten' verschuilt. Dat bleek uit de mededeling van Turtelboom's kabinetsattaché van 7.2.2013.
De Minister benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat nalaat om in deze zaak op te treden, tot kabinetschef en stelde onlangs dat de aandacht die de Antwerpse procureur Herman Dams voor kleine criminaliteit wil hebben, 'perfect in lijn is met het nationaal veiligheidsplan alhoewel dit niet wil zeggen dat een parket ook onverminderd prioriteit moet geven aan de grote belangrijke criminaliteitsproblemen.'

---- 

14/1/2013

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) staat volledig achter de Antwerpse procureur Herman Dams. Die had dit weekend gezegd dat hij meer aandacht wil hebben voor kleine criminaliteit, omdat de mensen daar meer wakker van liggen. Hij riep burgers ook op om sneller verdachte zaken te melden bij de politie.

"De aanpak van het parket van Antwerpen is perfect in lijn met het nationale veiligheidsplan", zegt Turtelboom. "Veiligheid is een hoeksteen en een verantwoordelijkheid van iedereen van ons en dat is ook altijd een hoeksteen geweest van onze politiehervorming."

"Dat wil natuurlijk niet zeggen dat een parket onverminderd ook prioriteit moet geven aan de grote fraudezaken en aan de grote belangrijke criminaliteitsproblemen", voegt de minister daaraan toe.

Kritiek

De uitspraken van Dams hadden heel wat kritiek uitgelokt bij Groen en bij de SP.A. Volgens SP.A-voorzitter Bruno gaan de uitspraken van Dams in tegen het federale beleid.

Belga

"De regering heeft beslist om voor het eerst in decennia echt de witteboordencriminaliteit aan te pakken. Het gaat niet op om het ene vuil -de kleine criminaliteit- op straat op te ruimen en het grote vuil -de drugstrafiek en grote fraude- te laten liggen."

Tobback verwacht van Turtelboom dat zij in het overleg met de procureurs-generaal duidelijk maakt dat de grote criminaliteit een prioriteit blijft. De voorzitter van SP.A vindt het ook verbazingwekkend dat "een van de cruciale partners in de strijd tegen de witteboordencriminaliteit op zijn minst de perceptie creëert dat de aanpak hiervan voor het parket van Antwerpen niet prioritair is".

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.1524445

13-03-13

Turtelboom: "Weinig gevaar dat Trabelsi vrijkomt"

turtelboom1.jpg

Het principe van de scheiding der machten:

'Wij hebben al drie keer gevraagd om die schorsing in te trekken om Trabelsi te kunnen uitleveren'

---

"Er is weinig kans dat Nizar Trabelsi vervroegd zal vrijkomen. Hij vroeg het al vier keer bij verschillende raadkamers en die hebben het allemaal geweigerd." Dat zegde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) zopas in de Kamer aan Theo Francken (N-VA).

 

Ex-voetballer Trabelsi (41) heeft een straf van tien jaar uitgezeten voor terroristische activiteiten. Hij wilde o.a. een aanslag plegen op de Navobasis in Kleine Brogel. De VS willen zijn uitlevering om hem ook daar te vervolgen voor terroristische activiteiten. Einde 2011 werd beslist om Trabelsi uit te leveren. In afwachting van zijn uitlevering blijft hij in de cel.

Mensenrechtenhof

Turtelboom: "De beslissing van einde 2011 om Trabelsi uit te leveren aan de VS blijft nog altijd van kracht. Maar ze werd op 6 december 2011 geschorst door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Wij hebben al drie keer gevraagd om die schorsing in te trekken om Trabelsi te kunnen uitleveren, maar dat werd geweigerd. Het is nu wachten op een beslissing ten gronde van het Europees Hof."

Turtelboom zegde dat er ook nog een beroep van Trabelsi bij de Raad van State loopt om de uitlevering aan de VS te vernietigen. "Maar daar is nog geen advies van de auditeur".

Op beide arresten moet worden gewacht vooraleer een eventuele uitlevering kan gebeuren.

JDW

http://www.vandaag.be/binnenland/119806_turtelboom-weinig-gevaar-dat-trabelsi-vrijkomt.html

18:39 Gepost door De Clerck junior in Actualiteit, Minister van Justitie, Trabelsi, Turtelboom | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Turtelboom benoemt de rechters

De minister van Justitie heeft deze eeuw 76 keer geweigerd om iemand tot rechter te benoemen nadat die door de Hoge Raad voor Justitie was voorgedragen. "Maar het is voor de eerste keer dat dit gebeurt omdat de kandidaat-rechter geen blanco strafregister heeft". Het ging om een kandidaat-rechter in... Antwerpen. Dat zegde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) zopas in de Kamer aan Sonja Becq (CD&V) en Kristien Vanvaerenbergh (N-VA).

 

Aanleiding was het voorstel van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) om een rechter in het Vlinderpaleis te benoemen, terwijl de man in het verleden was veroordeeld voor enkele verkeersinbreuken, waaronder een vluchtmisdrijf, zij het tot de minimumstraf en dan nog deels met uitstel. Het ging om een advocaat uit Brugge.

Kandidaat-rechters moeten hun kandidatuur naar de Minister van Justitie sturen. Die bundelt ze en zendt ze naar de Hoge Raad voor Justitie. Die onderzoekt dan alle kandidaturen en draagt iemand voor aan de minister van Justitie. Die moet die kandidaat vervolgens benoemen, maar ze kan ook weigeren. Dan gaat het dossier opnieuw naar de Hoge Raad voor Justitie.

Twee keer geweigerd

Die HRJ stelde de Brugse advocaat tot twee keer voor. Maar minister van Justitie Annemie Turtelboom wilde hem niet benoemen omdat hij een strafregister had. De HRJ vond dat geen probleem "omdat een blanco strafregister geen vereiste is om rechter te worden" (sic) en hij stelde de man opnieuw voor. Turtelboom weigerde opnieuw op 20 september 2012. De advocaat stapte naar de Raad van State om de weigeringsbeslissing van Turtelboom te schorsen, maar de Raad gaf Turtelboom gelijk.

Turtelboom zegde dat zij vond dat kandidaat-magistraten een onberispelijke levenswandel moeten hebben en de burgerlijke en politieke rechten moeten genieten. "Ook dàt staat in de wet. Het was de enige keer dat een kandidaat-rechter werd geweigerd omdat hij geen blanco strafregister had."

Voortaan: onderzoek vooraf

Momenteel heeft de Hoge Raad voor Justitie geen inzage in het strafregister van kandidaat-rechters en Van Vaerenbergh wilde dat veranderen. Maar daar was Turtelboom niet voor. "Het zou de privacy van de kandidaten schenden. Maar ik heb wel aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie gevraagd om voortaan vooraf bij alle kandidaat-rechters na te gaan of ze een blanco strafregister hebben. Nu doet de FOD Justitie dat alleen achteraf bij de kandidaat die wordt voorgedragen.

De minister zegde nog dat zij in de toekomst dit (blanco) strafregister aan het dossier van de bewuste kandidaat zal toevoegen. "En dan moet de HRJ maar oordelen of hij de man of vrouw kan voorstellen als rechter", zo luidde het nog.

JDW

http://www.vandaag.be/binnenland/119808_minister-weigerde-deze-eeuw-76-kandidaatrechters.html

18:33 Gepost door De Clerck junior in Actualiteit, Minister van Justitie, rechters, Turtelboom | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-02-13

Justitie Turnhout: Minister Turtelboom treedt niet op

turtelboom1.jpgWaarom trad Minister Turtelboom (Open VLD) op in de Hazodi affaire en neemt zij geen enkele beslissing inzake de doodsbedreigingen en terroristische aanslagen van een bende te Herentals die door het gerecht van Turnhout in bescherming wordt genomen ?

Heeft dat misschien te maken met het feit dat zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde en zij zich achter de uitspraken schaart van de Antwerpse procureur Herman Dams (die kabinetschef was onder oud-justitieminister De Clerck) ?

----

De Hazodi affaire - Justitieminister De Clerck (CD&V) wou een 'speciaal statuut' voor klokkenluiders creëren...

Minister Turtelboom wacht rapport Comité P af (13/10/2011)

28/09/'12 HAZODI “Zodra het rapport van het Comité P klaar is, zal ik nagaan of ik tuchtmaatregelen tegen de hoofdcommissarissen van Hazodi moet nemen.” Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) gisteren in de Kamer als antwoord op vragen van verschillende volksvertegenwoordigers.

Minister Turtelboom zei ook dat “onrechtmatige toekenning van toelagen en vergoedingen een vergissing kan zijn, maar ook een frauduleus mechanisme. Ik wil dat eerst grondig analyseren. Maar zitpenningen voor het politiecollege kunnen in geen geval”.

De minister stelde dat ze bij herhaling heeft aangedrongen op “meer nauwlettend toezicht op de verantwoording van prestaties waarvoor premies worden gegeven. De toekenning van premies zal een bijzonder aandachtspunt zijn als de korpschefs geëvalueerd worden.”

Turtelboom zei dat ze het aantal vergoedingen wil beperken en eenvoudig controleerbaar wil maken. “Een fundamenteel debat over het geldelijk statuut van de politie kan niet in lopende zaken. Mijn opvolger zal van mij een document met voorstellen krijgen om over te schakelen op een functionele verloning.”

Justitieminister De Clerck (CD&V) wil ondertussen een speciaal statuut voor klokkenluiders creëren.

 

JDW

Archieffoto

HBvL, 13/10/2011 

 

http://www.hbvl.be/dossiers/hazodi/minister-turtelboom-wa...

-----

"Parket handelde Hazodi-dossier met zeer veel zorg af"

5/12/'12 HAZODI "Het parket van Hasselt heeft de klachten over vermeende misstanden in de politiezone Hazodi met zeer veel zorg en zeer grondig afgehandeld. Het onderzoek werd afgesloten met een seponering. Er is geen reden om dit dossier te verhuizen naar een ander parket". Dat zegde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) zopas in de Kamer aan Koenraad Degroote (N-VA).

Die vond dat het dossier weg moest bij procureur Marc Rubens omdat die partijdig zou zijn en de deontologische regels van de magistratuur zou schenden. "De Gids voor de Magistratuur schrijft onpartijgheid voor en eveneens onthouding in de werksfeer en terughoudendheid in de media. Met zijn verklaring dat de klagers in de Hazodi-zaak monddood moeten worden gemaakt, schendt hij deze principes. Procureur Rubens geeft trouwens in een brief van 11 juni 2012 zelf toe dat hij zich te veel heeft laten opjutten en dat zijn tussenkomsten in de media een verkeerd beeld creëren over de werking van het Hasseltse parket", zegde Degroote.

Turtelboom antwoordde dat procureur-generaal Yves Liégeois de klachten van de vier klokkenluiders tegen het Hasseltse parket grondig heeft onderzocht. "Het onderzoek bracht geen strafbare feiten aan het licht en werd dan ook geseponeerd. Wel stuurde Liégeois aan Rubens een persoonlijke brief, waarvan de inhoud niet mag worden bekend gemaakt omdat hij vertrouwelijk is".

De minister zegde dat haar kabinet contacten heeft met de Antwerpse procureur-generaal en dat die haar verzekerd heeft dat hij "al het nodige gedaan heeft om het Hazodi-dossier zo sereen mogelijk af te handelen".

Ook het onderzoek in het Hazodi-dossier zelf werd "met zeer veel zorg en zeer grondig gevoerd en de zaak werd daarna geseponeerd. Het dossier moet dus niet verhuizen naar een ander parket".

JDW

http://www.hbvl.be/dossiers/hazodi/parket-hasselt-handeld...